УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

ИПАРД II

Јавни позиви

Трећи јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарствa
Формати: PDF DOC
Прилог 1 - Листа прихватљивих инвестиција и трошкова Трећи јавни позив за Меру 3
Формати: PDF DOC
Прилог-2-Листа стандарда емисије издувних гасова за Трећи јавни позив за Меру 3
Формати: PDF DOC
Образац 1 - Захтев за одобравање пројекта
Формати: PDF DOC
Образац 2 - Захтев за одобравање исплате
Формати: PDF DOC
Образац 3 - Изјава подносиоца захтева
Формати: PDF XLS
Прилог 4 - Једноставан пословни план за Меру 3
Формати: PDF XLS
Прилог 5 - Сложен пословни план за
Формати: PDF XLS
Прилог 6 - Критеријуми и показатељи који се користе за процену економске одрживости подносиоца захтева и пројекта
Формати: PDF DOC
Актуелна верзија Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства
Формати: PDF DOC