УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

ИПАРД II

Јавни позиви

Први Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства у набавку нове опреме
март 27, 2018 Формати: PDF DOC
Прилог 1 - Листа прихватљивих инвестиција и трошкова за Први Јавни позив за Меру 3
март 27, 2018 Формати: PDF DOC
Прилог 2 - Листа стандарда емисије издувних гасова за Први Јавни позив за Меру 3
март 27, 2018 Формати: PDF DOC
Образац 1 - Захтев за одобравање пројекта - Први Јавни позив за Меру 3
март 27, 2018 Формати: PDF DOC
Образац 2 - Захтев за исплату ИПАРД подстицаја - Први Јавни позив за Меру 3
март 27, 2018 Формати: PDF DOC
Образац 3 - Изјава подносиоца захтева
март 27, 2018 Формати: PDF XLS
Прилог 4 - Једноставан пословни план за Меру 3
март 27, 2018 Формати: PDF DOC XLS
Прилог 5 – Сложен пословни план за Меру 3
март 27, 2018 Формати: PDF DOC XLS

cви правилници