УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

ИПАРД II

Актуелне мере

Мера 1

Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
Детаљније

Мера 3

Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства
Детаљније

Мера 7

Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања
Детаљније

Мера 9

Техничка помоћ
Детаљније