ПочетнаЈавни позиви ИПАРД III

ПЛАН ЈАВНИХ ПОЗИВА

МEРА 1 – ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВA

Прилог 4 - Једноставни пословни план
Остали формати:
DOC
Остали формати:
XLS
Прилог 5 - Сложени пословни план
Остали формати:
DOC
Остали формати:
XLS

МЕРА 3 – ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ КОЈЕ СЕ ТИЧУ ПРЕРАДЕ И МАРКЕТИНА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА РИБАРСТВА

МЕРА 7 - ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА

МЕРА 9 - Техничка пoмоћ

Skip to content