Документа

Шематски приказ организационе структуре

Формати:
PDFDOC

Организациона структура

Формати:
PDFDOC

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Формати:
PDFDOC
ПочетнаО нама

Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања је прва специјализована институција која се искључиво бави субвенцијама у пољопривреди. Њен задатак је да омогући пољопривредним произвођачима да се јасно и на поуздан начин обавесте о свим актуелним подстицајима у пољопривреди, да им помогне да остваре субвенције на које имају право и да обезбеди ефикасну и брзу исплату средстава газдинствима.

Управа за аграрна плаћања води евиденцију о свим обавезама према пољопривредницима и исплатама газдинствима по основу субвенција, брине се о регистру пољопривредних газдинстава, управља подстицајним средствима за пољопривреду из међународних извора и брине се о томе да она стигну до крајњих корисника.

Платна агенција је једно од основних тела преко ког се исплаћују субвенције произвођачима у целој Европској унији, а њено оснивање је било и услов да Србија користи претприступне фондове ЕУ намењене аграру.

Формирањем Управе за аграрна плаћања испуњен је основни институционални услов да српска пољопривредна газдинства користе средства из претприступних фондова ЕУ, а потом, кад Србија постане чланица ЕУ, да кроз коришћење средстава из Европског гарантног фонда и Европског фонда за рурални развој, прилагоде свој начин рада у складу са Заједничком пољопривредном политиком ЕУ.

Управа за аграрна плаћања ради у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а основана је Законом о пољопривреди и руралном развоју 2009. године (Службени гласник Републике Србије 41/09).

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content