УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

ИПАРД II

ИПАРД II у Србији

LOGO

Инструмент за претприступну помоћ (ИПА II) представља помоћ државама потенцијалним кандидатима за чланство и државама у статусу кандидата да процес стабилизације и придруживања спроведу у складу са њиховим специфичностима. Приоритетна област пољопривреда и рурални развој, намењена је земљама кандидатима са циљем припреме за имплементацију и управљање Заједничком пољопривредном политиком ЕУ (енг.Common Agricultural Policy).

ИПАРД II – инструмент за претприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период 2014.до 2020. године пружa инвестициону подршку од 175 милиона евра, намењену јачању конкурентности сектора производње и прераде хране, која ће помоћи постепеном прилагођавању стандардима ЕУ у областима хигијене, безбедности хране, ветерине и заштите животне средине, као и диверсификације руралне економије.

Кроз програм се може подржати и успостављање произвођачких група, рурална инфраструктура, обука, укључујући и саветодавне службе, агро-еколошке схеме, као и локалне иницијативе, а кроз овај програм се земље кандидати за чланство у ЕУ припремају за коришћење средстава из Европског пољопривредног фонда за рурални развој (ЕАФРД).

ИПАРД II програм је одобрила ЕУ и усвојен је закључком Владе Републике Србије. Реализује се преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Управе за аграрна плаћања.

Финансијски споразум 2014-2020 између Владе Републике Србије и Европске комисије, којим се омогућава спровођење ИПAРД II програма је, након потписивања обе уговорне стране, ступио на снагу 12. јуна 2018. године.

ИПАРД подршка је прва помоћ ове врсте која је намењена директно корисницима, односно пољопривредним произвођачима – правним и физичким лицима, а обухваћени су следећи региони: Београдски регион, Војвођански регион, регион Шумадија и Западна Србија и регион Јужне и Источне Србије.

Тренутно се ИПАРД II програм спроводи кроз четири мере:

Мера 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – значајном подршком инвестицијама у материјална средства и техничка побољшања (изградња објеката и набавка пољопривредне механизације) повећава се продуктивност и конкурентност пољопривредне производње.

Мера 3 – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства: кроз подршку инвестицијама у модернизацију прерађивачких капацитета, повећава укупне перформансе сектора и доприноси достизању потребних ЕУ стандарда.

Мера 7 – Диверсификација пољопривредних газдинстава и развој пословања: има за циљ повећање степена развоја економских активности у руралним подручјима, уз могућност стварања нових радних места, што ће директно увећати приход газдинстава.

Мера 9 – Техничка помоћ: мера подржава техничку помоћ и трошкове у вези са спровођењем ИПАРД програма. Циљ ове мере јесте да помогне у спровођењу и надзору програма, као и у његовој евентуалној измени.

У току је припрема процедуралног оквира за акредитације следећих мера:

Мера 4 – Мере у области пољопривреде, заштите животне средине, климе и органске производње: основни циљ мере је стицање искуства у спровођењу и увођење методологија и пракси ЕУ у овај сектор.

Мера 5 – Припрема и имплементација Локалних развојних стратегија (ЛЕАДЕР приступ): треба да допринесе развоју цивилног друштва и јачању социјалног дијалога унутар руралних средина. Подршка добром управљању, подстицање запошљавања и развој људског капитала, уз спровођење мере кроз локална партнерства, доприноси одрживом развоју руралних подручја.

Поступак за остваривање права на ИПАРД подршку који се води пред Управом за аграрна плаћања умногоме је различит од поступка поводом захтева за субвенцијама из националног буџета, превасходно због броја теренских контрола које се обавезно спроводе. Поступак се састоји од две фазе – фазе одобравања пројекта и фазе одобравања захтева за исплату.

У првој фази подносилац захтева је дужан да уз Захтев за одобрење пројекта достави сву потребну документацију која се од њега тражи како би уопште ушао у процес одобравања пројекта. Пошто се пројекат одобри, корисник може започети инвестицију и завршти је у року који му је решењем о одобравању пројеката наложен.

Када заврши инвестицију у предвиђеном року, корисник подноси захтев за одобравање плаћања. У Решењу о исплати ИПАРД подстицаја су наведена сва права и обавезе које корисник мора да испоштује у наредних пет година од момента исплате.

За све додатне информације можете нам се обратити на мејл адресу ipard.info@minpolj.gov.rs, или телефон +381 11 31 07 013.

Закључак о усвајању Програма о изменама и допунама ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014–2020. године.

Додато: 19 априла, 2021 Величина Фајла: 261,90 KB

Формати: PDF DOC

ИПАРД програм за Републику Србију за период 2014- 2020. године

Додато: 21 новембра, 2017 Величина Фајла: 3,60 MB

Формати: PDF DOC

Секторски споразум

Додато: 21 новембра, 2017 Величина Фајла: 1,72 MB

Формати: PDF DOC

Оквирни споразум

Додато: 21 новембра, 2017 Величина Фајла: 1,62 MB

Формати: PDF DOC

До ИПАРД подстицаја у десет корака

Додато: 1 јуна, 2018 Величина Фајла: 394,23 KB

Формати: PDF

ИПАРД програм - мере подршке руралном развоју

Додато: 1 јуна, 2018 Величина Фајла: 361,83 KB

Формати: PDF

Правилник о методологији утврђивања референтних цена инвестиције за обрачун ИПАРД подстицаја

Додато: 5 новембра, 2018 Величина Фајла: 203,91 KB

Формати: PDF DOC

Листа операција и прималаца ИПАРД II подршке

Додато: 18 новембра, 2022 Величина Фајла: 2,50 MB

Формати: PDF XLS

Лого ИПАРД програма

Додато: 20 маја, 2020 Величина Фајла: 2,50 MB

Формати: PDF XLS

Годишњи извештај о спровођењу ИПАРД II програма за 2021. годину

Додато: 8 августа, 2022 Величина Фајла: 2,33 MB

Формати: PDF

Годишњи извештај о спровођењу ИПАРД II програма за 2020. годину

Додато: 9 јуна, 2021 Величина Фајла: 1,90 MB

Формати: PDF

Годишњи извештај о спровођењу ИПАРД II програма за период 2018 – 2019

Додато: 24 јула, 2020 Величина Фајла: 2,47 MB

Формати: PDF

Полугодишњи извештај о спровођењу ИПАРД II програма, децембар 2021

Додато: 17 марта, 2022 Величина Фајла: 929,65 KB

Формати: PDF

Полугодишњи извештај о спровођењу ИПАРД програма, август 2021

Додато: 15 децембра, 2021 Величина Фајла: 929,65 KB

Формати: PDF

Полугодишњи извештај о спровођењу ИПАРД програма, септембар 2020

Додато: 16 октобра, 2020 Величина Фајла: 1,10 MB

Формати: PDF

Полугодишњи извештај о спровођењу ИПАРД програма, новембар 2019

Додато: 2 децембра, 2019 Величина Фајла: 875,32 KB

Формати: PDF

Полугодишњи извештај о спровођењу ИПАРД програма, март 2019

Додато: 31 марта, 2019 Величина Фајла: 1,93 MB

Формати: PDF

Полугодишњи извештај о спровођењу ИПАРД програма, октобар 2018

Додато: 31 октобра, 2018 Величина Фајла: 1,36 MB

Формати: PDF

Полугодишњи извештај о спровођењу ИПАРД програма, јун 2018

Додато: 1 јула, 2018 Величина Фајла: 2,05 MB

Формати: PDF

Двомесечни извештаји о спровођењу ИПАРД програма - август 2022. година

Додато: 14 септембра, 2022 Величина Фајла: 786,90 KB

Формати: PDF

Двомесечни извештаји о спровођењу ИПАРД програма - јун 2022. година

Додато: 19 јула, 2022 Величина Фајла: 870,59 KB

Формати: PDF

Двомесечни извештаји о спровођењу ИПАРД програма - април 2022. година

Додато: 5 маја, 2022 Величина Фајла: 632,95 KB

Формати: PDF

Двомесечни извештаји о спровођењу ИПАРД програма - фебруар 2022. година

Додато: 4 марта, 2022 Величина Фајла: 2,15 MB

Формати: PDF

Двомесечни извештаји о спровођењу ИПАРД програма -децембар 2021. година

Додато: 8 марта, 2022 Величина Фајла: 256,90 KB

Формати: PDF

Двомесечни извештаји о спровођењу ИПАРД програма - октобар 2021. година

Додато: 17 новембра, 2022 Величина Фајла: 361,87 KB

Формати: PDF

Двомесечни извештаји о спровођењу ИПАРД програма - август 2021. година

Додато: 15 септембра, 2022 Величина Фајла: 45,22 KB

Формати: PDF

Двомесечни извештаји о спровођењу ИПАРД програма - јун 2021. година

Додато: 23 јуна, 2021 Величина Фајла: 327,83 KB

Формати: PDF

Двомесечни извештаји о спровођењу ИПАРД програма - април 2021. година

Додато: 13 маја, 2021 Величина Фајла: 332,74 KB

Формати: PDF

Двомесечни извештаји о спровођењу ИПАРД програма - фебруар 2021. година

Додато: 11 марта, 2021 Величина Фајла: 330,25 KB

Формати: PDF

Двомесечни извештаји о спровођењу ИПАРД програма - децембар 2020. година

Додато: 23 јануара, 2021 Величина Фајла: 332,94 KB

Формати: PDF

Двомесечни извештаји о спровођењу ИПАРД програма - октобар 2020. година

Додато: 3 децембра, 2020 Величина Фајла: 328,02 KB

Формати: PDF

Двомесечни извештаји о спровођењу ИПАРД програма - август 2020. година

Додато: 6 септембра, 2020 Величина Фајла: 327,74 KB

Формати: PDF

Двомесечни извештаји о спровођењу ИПАРД програма - јун 2020. година

Додато: 13 јула, 2020 Величина Фајла: 316,23 KB

Формати: PDF

Двомесечни извештаји о спровођењу ИПАРД програма - април 2020. година

Додато: 11 маја, 2020 Величина Фајла: 381,27 KB

Формати: PDF

Двомесечни извештаји о спровођењу ИПАРД програма - фебруар 2020. година

Додато: 29 фебруара, 2020 Величина Фајла: 218,13 KB

Формати: PDF

Двомесечни извештаји о спровођењу ИПАРД програма - 2019. година

Додато: 1 новембра, 2019 Величина Фајла: 840,97 KB

Формати: PDF ZIP

Двомесечни извештаји о спровођењу ИПАРД програма - 2018. година

Додато: 14 јануара, 2019 Величина Фајла: 840,97 KB

Формати: PDF ZIP

ИПАРД месечни билтен - ИПАРД на длану

Додато: 17 фебруара, 2020 Величина Фајла: 5,59 MB

Формати: PDF XLS