Документација

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената

Одржана Трећа седница Одбора за праћење ИПАРД III програма

Трећа седница Одбора за праћење спровођења ИПАРД III програма oдржана је у среду 02. јула 2024. године у Привредној комори Србије. Чланови Одбора разматрали су остварене резултате и напредак у спровођењу ИПАРД II програма и планове за спровођење ИПАРД III програмског циклуса.

Седници Одбора председавао је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Александар Мартиновић.

„Министарство ће наставити да улаже велике напоре како би средства из ИПАРД фонда доспела до крајњих корисника, наводећи да  у прилог томе говоре и подаци да је до 28. јуна у оквиру ИПАРД II програмског периода одобрено укупно 1.554 пројекта са око 148,1 мил. EUR подршке ЕУ, док је исплаћен 1.151 пројекат са око 80,0 мил. EUR подршке ЕУ, укључујући авансна плаћања. Када је реч о спровођењу ИПАРД III програма, Први јавни позив за Меру 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава објављен је 23. фебруара, а рок за подношење захтева за одобравање пројекта продужен је до 26. јула. Потврда да међу корисницима влада велико интересовање за ИПАРД, огледа се и у томе да је у оквиру овог позива до сада поднето 244 захтева“, рекао је министар и додао да су у оквиру овог позива прихватљиве инвестиције у изградњу и опремање објеката, као и подизање вишегодишњих производних и матичних засада.

Наводећи наредне кораке у оквиру Програма, министар је рекао да се према индикативном плану позива за 2024. годину, очекује расписивање јавног позива за све врсте инвестиција у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства у оквиру Мере 3, а затим и позив за све врсте инвестиција у оквиру Мере 7 која обухвата диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања. Он је за јесен посебно најавио и мере за којима влада највеће интересовање и то два позива у оквиру Мере 1, један за набавку опреме, машина и механизације и један позив за куповину новог трактора.

„Код спровођења ИПАРД III програма, фокус нам је на потписивању Финансијског споразума, доношењу правног оквира за спровођење акредитованих мера и расписивању јавних позива. Такође, један од циљева у овој години је припрема акредитационог пакета за нове мере ИПАРД III програма“, најавио је Мартиновић и посебно подвукао да је задатак да се у овом програмском раздобљу што боље едукују потенцијални корисници и најпродуктивније могуће искористе сва стечена искуства током претходног периода у циљу повећања ефикасности спровођења ИПАРД програма. Министар Мартиновић се пре саме седнице састао и са представницима Европске комисије са којима је разговао на тему спровођења ИПАРД II програма и Србији, као и будућим плановима.

О досадашњим резултатима у спровођењу ИПАРД II, као и припреми институционалних и људских капацитета за спровођењe новог програмског циклуса, говорио је Слободан Николовски, директор Управе за агарарна плаћања – ИПАРД агенције, док је активности између две седнице Одбора за праћење спровођења ИПАРД III програма представила Јасмина Миљковић, начелник Одељења за управљање ИПАРД програмом – ИПАРД Управљачко тело.

Поред чланова ИПАРД III Одбора за праћење, седници су присуствовали и Frank Bollen и Anna Nowak-Wood, испред Генералног директората за пољопривреду и рурални развој Европске комисије, Laszlo Arendas из Делегације Европске уније у Републици Србији, представници Министарства финансија, Министарства за европске интеграције, Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније и други.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content