УАП
Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Контакт

Кабинет

Директор
Сања Даниловић
Шеф Одсека
Соња Костовски Скорупан

Одсек за односе са јавношћу, информисање и сарадњу са корисницима аграрних подстицаја

Начелник Одељења
Катарина Будимировић

Одељењe за интерну ревизију