УАП
ПОЧЕТНА
Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Контакт

Сектор за послове координације, међународне сарадње и Интегрисаног система управљања и контроле

Шеф Одсека
Бојана Гладовић

Одсек за управљање пројектима и координацију интерних процедура

Начелник Одељења
Зоран Кнежевић

Одељење за Систем идентификације земљишних парцела