УАП
ПОЧЕТНА
Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Контакт

Сектор за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју

Помоћник директора
Наташа Радукић
Шеф Одсека
Маријана Цвејић

Одсек за посебне подстицаје и мере руралног развоја

Начелник Одељења
Хајран Муслић

Одељење за одобравање плаћања подстицаја за производњу у сточарству

Шеф Одсека
Гордана Димитријевић Штакић

Одсек за подстицаје за квалитетна приплодна грла

Шеф одсека
Снежана Луковић

Одсек за подстицаје за тов

Руководилац Групе
Оливера Пауновић

Група за директна плаћања – премије