Сектор за правне и опште послове

Помоћник директора

Лазар Поповић

Руководитељка Групе

Весна Тршић Бошковић

Група за правне послове

Руководитељка Групе

Мирјана Тадић

Група за људске ресурсе

Начелник Одељења

Стојан Штета

Одељење за опште послове

Лице одређено за заштиту података о личности у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

Милица Павловић

Одељење за опште послове

Skip to content