Документација

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената

Ускоро нови ИПАРД јавни позиви

Интересовање за ИПАРД средства не јењава! Домаћи пољопривредници имају времена до петка (24. мај) да се пријаве за Меру 1, али ускоро их очекују и нови отворени позиви – први ће уследити позив за Меру 3, у наредних неколико седмица.
О томе су, током трећег дана Пољопривредног сајма, на ЕУ павиљону, говориле Александра Богић и Катарина Ђурић из ИПАРД управљачког тела, док је Управу за аграрна плаћања представљала Смиља Поповић.
Говорнице су ближе објасниле шта тачно подразумевају мере 1, 3, и 7 – коме су намењене, шта су њихови циљеви и колико средстава корисници могу добити. Такође, позвале су све заинтересоване, који имају било какве недоумице, да се обрате Управи за аграрна плаћања, како би што успешније представили своје идеје.

„Награђујемо оне кориснике који чије су инвестиције усмерене ка заштити животне средине, попут обновљивих извора енергије и управљања отпадним водам и то са додатних 10% подршке“, рекла је Александра Богић, говорећи о Мери 1.
Даље је појаснила да Правилник за спровођење мера прописује прихватљиве инвестиције, као и да постоје новине у односу на претходни програмски циклус:
„То су оне инвестиције које доприносе развоју конкурентности пољопривредног произвођача на тржишту. Потребно је испунити стандарде који се односе на заштиту животне средине, добробит животиња, управљање стајњаком и област заштите биља. Наш циљ је да они који их нису испунили дођу до ових стандарда. Мера 1 доноси новитете – пре свега у прихватљивим секторима, где смо додали сектор рибарства. Новина је и критеријум за произвођаче поврћа и воћа где се узима у обзир само висина подршке која мора бити већа од 50.000 евра.  Отворили врата свима, и онима који тек планирају почетак пољопривредне производње, док смо онима који већ имају покренуту производњу без обзира на капацитете и број животиња или земље, омогућили инвестирање у обновљиве изворе енергије.“
Након објављеног позива и бодовања и рангирања,  сви они који су на коначној ранг листи  „испод црте“ могу да се пријаве на наредни позив што им повећава могућност за добијање средстава јер већ поседује спремне пројекте и документацију.


О Мери 7 говорила је Катарина Ђурић. Према њеним речима, током ИПАРД II циклуса је све више расло интересовање за ову меру, те је она сада унапређена и проширена, и нуди још веће могућности – не само пољопривредницима, већ и онима који се баве непољопривредним делатностима. Важно је само да се те делатности обављају у руралним подручјима.
Тако сада, осим руралног туризма, Мера 7 подразумева и секторе директног пласмана и услуга малог обима. Конкретно, сектор директног пласмана усмерен је на пласирање производа биљног, животињског порекла и домаће радиности. Онај ко подноси захтев мора бити произвођач.
Сектор услуга малог обима подразумева привредне делатности, и то услужне, као што су сервиси за поправку механизације, затим образовно саветодавне делатности, попут школа језика, рачунара, уметничких делатности у руралном подручју и друго.

О новина које нови програмски циклус доноси у административну обраду захтева, али и могућностима за саме кориснике говорила и Смиља Поповић. Према њеним речима, на основу искустава спроведеног  ИПАРД II програма дефинисане су нови сектори и прихватљиве инвестиције у инвестиционим мерама које су биле у фокусу данашњег панела.
„Уведени су сектори попут рибарства, и прераде индустријског биља и житарица. Такође, омогућили смо да машине и опрема могу бити увезени из земаља попут Кине, што додатно олакшава набавку опреме пољопривредним произвођачима.“
Важно је да сви подносиоци имају уредну документацију приликом подношења захтева, али добро је знати и да постоји могућност да подносилац, који нема добру документацију, може да исправи и допуни свој поднесак.
„Охрабрујемо пољопривреднике да нас контактирају и прикупе на време све информације и да отклоне недоумице које имају у вези са програмом“, саветује Поповић.
А пољопривредници су имали доста недоумица, показало је искуство стручњака из Министарства – зато наглашавају да је добра припрема кључна. Избор консултанта, измирена пореска давања, разумевања врста инвестиција које се подржавају, локални прописи, неке су од дилема које пољопривредници често имају.

 

Шта доносе Мера 4 – Агро-еколошко климатска мера и органска производња и Мера 5 – Спровођење локалних стратегија руралног развоја – LEADER  приступ ИПАРД III програма, била је тема информативне сесије на ЕУ павиљону четвртог дана 91. Међународног сајма пољопривреде у Новом Саду. Представнице Одељења за управљање ИПАРД програмом (ИПАРД Управљачког тела) Марина Вујовић и Александра Богић, упознале су заинтересоване посетиоце са циљевима ових мера, потенцијалним корисницима који могу да остваре право на ИПАРД подршку као и са висином износа подршке.

Мера 4 ИПАРД III програма – Агро-еколошко-климатскa мерa и органскa производњa има за циљ да подстакне пољопривредне произвођаче да заштите и побољшају животну средину на пољопривредним површинама којимa управљају применом метода одрживе пољопривредне производње које превазилазе ниво заштите који је већ одређен националним прописима.

Мера 4 састоји се од четири операције и намењена је регистрованим пољопривредним газдинствима која се добровољно прихвате обавезе примене једне или више операцијa у периоду од најмање пет година:

  • Операција 1 – Плодоред на обрадивим површинама
  • Операција 2 – Затрављивање у међуредном простори у вишегодишњим засадима
  • Операција 3 – Успостављање и одржавање полинаторских трака на на обрадивом земљишту  и у вишегодишњем засаду
  • Операција 4 – Одрживо управљање ливадама и пашњацима.

Корисницима се подршка обезбеђује у виду годишњег плаћања, по хектару површине на којој се спроводе операције, као надокнада за настале трошкове и изгубљени приход, а који су резултат спровођења агро-еколошко-климатских активности и обавеза, који превазилазе полазну основу и уобичајну пољопривредну праксу.

Мера 5 – Спровођење локалних стратегија руралног развоја – LEADER приступ – кроз ангажовање већег броја приватних и јавних партнера из различитих сектора и вредновањем ресурса на локалном нивоу у складу са LEADER приступом, унапређује се развој заједнице, повећава социјални капитал и доприноси се унапређењу економских, социјалних, културних и еколошких аспеката на локалном подручју.

LEADER приступ на нивоу Европске уније је значајна мера руралног развоја која се бави специфичним проблемима на локалном нивоу, омогућавајући становништву организованом у партнерствима – Локалним акционим групама (ЛАГ), да имплементирају мање локалне пројекте који су од значаја за развој и  унапређење квалитета живота у руралним подручјима. Мали пројекти обухватају активности као што су: сеоски фестивали; учешће на сајмовима и манифестацијама; набавка материјала и опреме (компјутери, намештај и опрема за заједничке просторије, туристичке информативне табле, натписи, израда публикација и промотивног материјала и сл.; мање реновирање јавних објеката; унапређење јавних простора и туристичких стаза; промовисање локалних производа;  израда нацрта планова за обнову историјских зграда и сл.

Најважнији приоритети LEADER мере су:

  • Развој ланаца снабдевања и производа са додатом вредношћу, укључујући производе веће вредности, старе занате и друге
  • Унапређење производа руралног туризма
  • Јачање културног и социјалног живота заједнице и подржавање заједничких локалних организација, асоцијација и невладиних организација (укључујући удружења жена);
  • Побољшање јавних простора у селима;
  • Побољшање еколошких стандарда у одређеној области и промоција коришћења обновљиве енергије од стране заједнице;
  • Умрежавање Локалних акционих група, размена најбољих пракси, информисање заинтересованих у вези са ИПАРД Програмом и учење нових приступа руралном развоју.
Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content