EN
[wpml_language_selector_widget]
ПочетнаМера 9

Мера 9 – Техничка пoмоћ

Мера 9 – Техничка помоћ: мера подржава техничку помоћ и трошкове у вези са спровођењем ИПАРД програма. Циљ ове мере јесте да помогне у спровођењу и надзору програма, као и у његовој евентуалној измени.
Ова мера ће подржавати управљање ИПАРД II програмом, тако што ће помоћи Управљачком телу (Одељења за рурални развој, Сектор за рурални развој Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде) да оснује систем за праћење и процену, комуникацију и промоцију и рад Одбора за праћење ИПАРД II програма. Ова мера ће подржати стицање знања потенцијалних ЛАГ, даље унапређење националне руралне мреже, обучавање УТ и спровођење политике руралног развоја.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content