Документа

ПочетнаМера 7

Мерa 7– Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања

Подршка кроз Меру 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања усмерена је на стварање нових могућности за запошљавање у руралним подручјима, а самим тим и смањење зависности од пољопривреде и побољшање  квалитета и доступности основних услуга и инфраструктуре.
Фокус диверзификације у оквиру ИПАРД II програма је рурални туризам због постојања дуге традиције и великог потенцијала и потребе за даљим развојем тог сектора. Доступност ИПАРД фондова, јачење социјалног капитала и тржишних веза, требало би да ојачају руралне заједнице и допринесу њиховом одрживом развоју у будућности.
Све информације и упутства потражите у пратећим документима.
Желимо Вам успешну пријаву!

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content