Документација

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената

ИПАРД подршка у Новом Саду

Подршка пољопривредницима кроз ИПАРД III програм отпочела је отварањем позива за Меру 1 која подразумева инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава. Позив је отворен до 24. маја, а тим поводом у Новом Саду је, у организацији канцеларије „ЕУ ИНФО ПОИНТ“, одржана трећа по реду инфо сесија за пољопривреднике на којој су учествовали представници Делегације Европске уније у Србији и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Ласло Андраш, програмски менаџер у Делегацији Европске уније у Србији, нагласио је да је ово трећи циклус спровођења ИПАРД програма, инструмента за претприступну помоћ у области руралног развоја, а други у коме Република Србија учествује. ИПАРД II програмски циклус у коме је Србији било на располагању 175 милиона евра из буџета Европске уније се приводи крају.

„Интересовање пољопривредника за ИПАРД је велико и увек превазилази расположиви буџет. У ИПАРД III програмском циклусу имамо значајно већи финансијски допринос ЕУ који износи 288 милиона евра. Уз национално кофинансирање имамо 380 милиона евра директне подршке српској пољопривреди. Услови које је неопходно испунити, као и потребна документација су јасно прописани, а ЕК и институције Републике Србије су ту да обезбеде транспарентан систем како би средства стигла у праве руке, као и довољно времена да се пољопривредници припреме за аплицирање за подстицајна средства“, рекао је Арендаш.

Растко Ценић из Одељења за управљање ИПАРД програмом – ИПАРД Управљачко тело, представио је ИПАРД мере, као и нови правилник за спровођење Мере 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, у коме су детаљно прописани општи и посебни услови за остваривање права на ИПАРД подстицаје, као и посебни услови за остваривање права за набавку трактора.

„Испуњеност неопходних стандарда и посебних услова који се односе на сектор производње ће се посматрати на крају инвестиције. Имамо и нове секторе попут рибарства и подсекторе попут производње расада у сектору поврћа. Листа прихватљивих инвестиција обухвата готово све инвестиције неопходне за примарну пољопривредну производњу и постављена је тако да подржава увођење нових, иновативних технологија. Већ сада су прихватљиве инвестиције у дронове и специјализована возила“, рекао је Ценић и подсетио присутне на јавне позиве планиране до краја текуће године.

Наташа Пантић, начелница Одељења за одобравање пројеката из програма међународних подстицаја пољопривредне политике Управе за аграрна плаћања – ИПАРД агенције, истакла је да је процедура остваривања права на ИПАРД III подстицај на основу стеченог искуства крајње поједностављена и на тај начин је пољопривредницима олакшан приступ средствима ЕУ и убрзана процедура исплате средстава.

„ИПАРД агенција је на себе преузела значајан део терета прикупљања документације, пословни план је аутоматизован и садржај понуде значајно је редукован. Са представницима Европске комисије и даље радимо на једноставнијем систему понуда“, најавила је Пантић и додала да је ИПАРД тај који прави разлику, што се може видети и на терену.

Дарко Цицмил, из Сектора за контролу на лицу места Управе за аграрна плаћања – ИПАРД агенције, упутио је кориснике у начине исправљања техничких недостатака који се могу јавити приликом контроле на лицу места.

„Због саме ефикасности процеса саветујемо будућим корисницима да дају овлашћење члану породице који је упућен у пословање, уколико је власник газдинства одсутан“, рекао је Цицмил и нагласио да инвестиција која је реализована, треба и да буде у функцији у време контроле пре исплате средстава. Појаснио је и новине новог циклуса које се односе на начин пријаве скривених радова и специфичности контроле након исплате средстава.

Александра Милић из Сектора за одобравање плаћања подстицаја је потенцијалне кориснике упутила у могућност авансне исплате средстава, као и на нову одредбу о враћању банкарске гаранције након финалне исплате.

„Велико поједностављење процеса одобравања авансне, а пре свега коначне исплате представља чињеница да се неће вршити провера порекла робе што је и за Агенцију и за кориснике представљало велико оптерећење“, рекла је Милић и упутила присутне у нову одредбу о усклађености складишних капацитета објеката са обимом биљне производње.

Европска унија ће бити главни партнер Сајма пољопривреде у Новом Саду, а ИПАРД програм ће бити у фокусу ове велике манифестације.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content