Документација

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената

Објављен позив за набавку промотивног материјала кроз ИПАРД Меру 9

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Одељење за управљање ИПАРД програмом спроводи изузету „Набавку промотивног материјала“, кроз ИПАРД Меру 9 Техничка помоћ.

Предметна набавка реализује се у поступку изузете набавке (у складу са одредбама члана 11, став 1, тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019) и одредбама Директиве о ближем уређивању послова набавки број 110-00-35/2023-02 од 28.03.2023. године. Планом изузетих (интерних) набавки Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за 2024. годину, предметна набавка предвиђена је под редним бројем 34 и спроводи се у складу са процедурaмa уговарања за спољне активности ЕУ (PRAG).
Предмет уговора је набавка промотивног материјала са одштампаним логоом са циљем промоције укупне подршке коју Европска унија пружа Републици Србији за пољопривреду и рурални развој.

Позив за горенаведену набавку објављен је дана 19.02.2024. године, на званичном сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у делу „Јавне набавке за 2024. годину http://www.minpolj.gov.rs/izuzeta-nabavka-prag-pravila-nabavka-promotivnog-materijala-broj-nabavke-404-02-00297-2023-02-redni-broj-34-2024/

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content