Документација

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената

Објављен позив за услугу припреме, штампе, израде, копирања и дистрибуције промотивног материјала кроз ИПАРД Меру 9

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Одељење за управљање ИПАРД програмом спроводи изузету нaбaвку чији je предмет „Услуга припреме, штампе, израде, копирања и дистрибуције промотивног материјала“ кроз ИПАРД Меру 9 Техничка помоћ.

Предметна набавка услуге реализује се у поступку изузете набавке (у складу са одредбама члана 11, став 1, тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019) и одредбама Директиве о ближем уређивању послова набавки број 110-00-35/2023-02 од 28.03.2023. године. Планом изузетих (интерних) набавки Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за 2024. годину, предметна набавка предвиђена је под редним бројем 33 и спроводи се у складу са процедурaмa уговарања за спољне активности ЕУ (PRAG).

Позив за горе наведену набавку објављен је дана 20.02.2024. године, на званичном сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у делу „Јавне набавке за 2024. годину“ на линку http://www.minpolj.gov.rs/izuzeta-nabavka-prag-pravila-usluga-pripreme-stampe-izrade-kopiranja-i-distribucije-promotivnog-materijala-broj-nabavke-000148484-2024-14840-010-004-405-001-redni-broj-33-2024/.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content