EN
[wpml_language_selector_widget]

Документација

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената

Oбјављен први правилник ИПАРД III програма за Меру 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (Мера 1) у оквиру ИПАРД III програма.

Овим правилником ближе се прописују лица која остварују право на ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у оквиру ИПАРД III програма за Републику Србију за период 2021–2027. године, износ ИПАРД подстицаја, као и услови, начин и поступак спровођења ИПАРД III програма за ИПАРД подстицаје.

Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања расписује јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив садржи податке о: инвестицијама за које се расписује позив у складу са овим правилником, року за подношење захтева за одобравање пројекта, висини расположивих средства за расписани позив, обрасцима захтева за одобравање пројекта и одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја и документацији која се прилаже уз обрасце захтева, као и друге податке потребне за спровођење конкретног позива.

Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у оквиру ИПАРД III програма

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content