УАП

АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ

Управа за аграрна плаћања

Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

31. мај 2016. Биљна

Овим правилником ближе се прописују услови, начин остваривања права на регрес за премију осигурања усева, плодова,вишегодишњих засада,расадника и животиња, као и образац захтева

Детаљније

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

Шта је за мене?

ЕУ Интеграције

Детаљније