УАП

АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ

Управа за аграрна плаћања

Правилник о подстицајима за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре

5. јула 2021. Мере руралног развоја

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре, услoви и нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje,

Детаљније

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ