УАП

АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ

Управа за аграрна плаћања

Правилник о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

8. август 2016. Мере руралног развоја

Овим правилником, који је објављен у ,,Службеном гласнику Републике Србије”, број 67/16 од 5. августа 2016. године, ближe се прoписуjу врсте подстицајa за унапређење

Детаљније

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

Шта је за мене?

ЕУ Интеграције

Детаљније