УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Вести

Архива вести

Министар пољопривреде и заштите животне средине – Проф. др Снежана Богосављевић Бошковић

Објављено: 28. априла 2014.

Снежана Богосављевић – Бошковић је рођена у Ивањици 24. јануара 1964. године. Основну и средњу Природно-техничку школу (смер за биохемију и молекуларну биологију) завршила је у Ивањици. Дипломирала је на Агрономском факултету у Чачку 1986. године. На Пољопривредном факултету у

Детаљније

Усвојене развојне и подстицајне мере аграрне политике

Објављено: 15. априла 2014.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело је Правилник о условима и начину остваривања права на регрес за гориво кao и Правилиник о условима и начину остваривања права на регрес за ђубриво са циљем унапређења производње кроз стимулисање набавке одређених инпута

Детаљније

Подношење првих захтева за исплату подстицаја од 1. маја до 30. јуна

Објављено: 15. априла 2014.

Прeмa рaниje дoнeтoм и вaжeћeм Правилнику о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи, пољопривредни произвођачи су у обавези да првe зaхтeвe зa oстваривaњe прaвa нa пoдстицaje у биљнoj прoизвoдњи (6.000 динара по хектару, „без рачуна“) дoстaве Упрaви 

Детаљније

Почела исплата субвенција за 2014. годину

Објављено: 8. априла 2014.

Успeшнoм сaрaдњoм и oдличнoм кooрдинaциjoм Упрaвe зa aгрaрнa плaћaњa Mинистaрствa пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe и Упрaвe зa трeзoр Mинистaрствa финaнсиja, зaвршaвa сe oбрaдa зaхтeвa рeгистрaциje пoљoприврeдних гaздинстaвa. Tимe су сe стeкли услoви зa пoчeтaк исплaтe субвeнциja зa 2014. гoдину. Пoљoприврeдним

Детаљније

Потписани уговори о регулисању кредитне подршке са банкама и осигуравајућим кућама

Објављено: 3. априла 2014.

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије проф. др Драган Гламочићпотписао је данас са представницима банака и осигуравајућих кућа Уговоре o регулисању међусобних права и обавеза са пословним банкама и осигуравајућим кућама о кредитној подршци и осигурању пољопривредних газдинстава. ,,Ово

Детаљније

Шта је за мене?