Документација

Нема докумената

Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку пољопривредним газдинствима

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије донело је Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку пољопривредним газдинствима.

Кредити, који се одобравају на рок од једне до три године са грејс периодом (периодом мировања) до годину дана који је обухваћен периодом отплате, одобравају се и исплаћују у динарима, без валутне клаузоле. Каматна стопа је 4% на годишњем нивоу за кредите у сточарству и 6% за кредите пласиране у развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства, цвећарства и за у улагања у пољопривредну механизацију и опрему.

Право на кредитну подршку остварују физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници и правна лица (земљорадничке задруге са најмање 10 чланова задруге који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и микро и мала правна лица). Укупан износ кредита за физичка лица, предузетнике и правна лица је до 5.000.000 динара, а за земљорадничке задруге до 15.000.000 динара.

Намена кредита за развој сточарства обухвата набавку:
– квалитетних приплодних јуница,
– квалитетних приплодних крава старости до 5 година,
– телади и јунади за тов телесне масе до 300 кг,
– квалитетних приплодних грла у овчарству и козарству,
– јагњад за тов масе до 20 кг,
– јарад за тов телесне масе до 15 кг,
– квалитетних приплодних грла у свињарству,
– прасад за тов телесне масе до 25 кг,
– квалитетних родитељских јата живине,
– једнодневних пилића за тов,
– ројева пчела стандардно формираних на 5 рамова и пчелиње матице са или без кошница и
– рибље млађи за тов.

Намена кредита за развој ратарства обухвата набавку:
– семена и садног материјала за ратарство, воћарство, виноградарство, повртарсто и цвећарство,
– свих врста минералних ђубрива и
– свих врста средстава за заштиту биља.

Намена кредита за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему обухвата набавку:
1. механизације и опреме за производњу житарица, индустријског, лековитог, ароматичног и зачинског биља:
– трактора и тракторске кабине,
– механизације за предсетвену обраду земљишта,
– механизације за сетву,
– механизације за заштиту,
– опреме за чување, прераду, односно паковање,
– тракторске приколице,
– комбајне и адаптере за комбајне,
– бераче за кукуруз.

2. механизације и опреме за производњу воћа, поврћа и украсног биља подразумева набавку:
– специјализованих трактора за воћарску и виноградарску производњу,
– механизације за сетву и садњу повртарског биља и цвећа,
– механизације и опреме за заштиту воћа, поврћа и зачинског биља,
– механизације за бербу воћа, поврћа и украсног биља,
– опреме за калбрирање, прање, класификовање, полирање и паковање воћа, поврћа и цвећа,
– мулчара,
– хексагона са прикључцима,
– машина за зелену бербу,
– улагача за ђубриво.
3. опреме за сушаре за житарице, уљарице, поврће, воће и лековито биље
4. механизације и опреме за наводњавање
5. механизације и опреме за сточарску производњу:
– механизације за припрему кабасте сточне хране,
– опреме за мужу, хлађење и чување млека,
– опреме за системе за аутоматско напајање и исхрану стоке,
– механизације и опреме за манипулацију стајњаком и осоком,
– опреме за вентилацију објекта,
– опреме за пчеларство и
– опреме за живинарске фарме.
6. опреме за силосе
7. опреме за контролу житарица и уљарица приликом промета
8. опреме односно мерног контролног инструмента за утврђивање
меснатости свиња на линији клања.

Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије, након чега ће бити доступан и на сајту Министарства. По објављивању Правилника у Службеном гласнику, очекује се потписивање Уговора са пословним банкама и осигуравајућим друштвима након чега ће бити позната процедура за одобрење кредита, као и банке које ће их одобравати.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content