Документација

Нема докумената

Представници УАП посетили платне агенције у пољопривреди Словеније и Хрватске

Дана 10. и 11. фебруара 2014. годинеВладислав Крсмановић, директор Управе за аграрна плаћања, Жарко Радат, помоћник директора Секторa  за одобравање плаћања и Мићо Богојевић, помоћник директора Секторa контроле на лицу места боравили су у радној посети платним агенцијама у пољопривреди Словеније и Хрватске.

Како Управа за аграрна плаћања у складу са актуелном политиком Владе Републике Србије, убрзано ради на увођењу система за коришћење претприступне помоћи у оквиру ИПАРД фонда, с обзиром да средства ИПАРД фонда могу значајно допринети развоју пољопривреде у Србији, унапређењу бољег стандарда пољопривредника и приближавању Србије пуноправном чланству у ЕУ, ова посета је организована у циљу успостављања основа за преко потребну сарадњу са институцијама које су или кориснице ИПАРД фонда (Хрватска) или су већ више година пуноправне чланице ЕУ (Словенија). Имајући у виду да обе платне агенције имају вишегодишње искуство у имплементацији претприступних и фондова ЗПП по европским правилима, ова посета је била од изузетног значаја.

Представицима Управе за аграрна плаћања су током радне посете Хрватској и Словенији представљена искуства колега из региона која се тичу ЕУ интеграција, нпр. платних агенција у процесу преговора. Платна агенција (улога коју ће вршити УАП) представља најодговорније тело за имплементацију европске политике у области пољопривреде и институцију која ће бити најоптерећенија преговорима са ЕУ, у оквиру поглавља 11 – пољопривреда и рурални развој.

На крају, резултат посете је, поред успостављања преко потребне сарадње са горе поменутим институцијама и добијања значајних информација заснованих на њиховом искуству и потписивање споразума о сарадњи са Агенцијом за плаћања у пољопривреди, рибарству и руралном развоју Републике Хрватске којим ће се успоставити дугогодишња сарадња заснована на преношењу искустава и узајамној помоћи потписница споразума. Споразум предвиђа заједничку организацију конференција, округлих столова и семинара, тренинга о управљању ЕУ фондовима, као и друга питања која се тичу директних плаћања, права на плаћања, руралних мера итд. Спoрaзум je у имe Упрaвe зa aгрaрнa плaћaњa потписао дирeктoр Влaдислaв Крсмaнoвић, а у имe хрвaтскe Aгeнциje зa плaћaњa зaменик директора Ивaн Maцaнић.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content