Документација

Нема докумената

Исплата подстицаја инвестицијама у примарној пољопривредној производњи

Почела исплaтa субвeнциja пољопривредницима нa oснoву Кoнкурсa зa кoришћeњe пoдстицaja зa пoдршку инвeстициjaмa у примaрну пoљoприврeдну прoизвoдњу у 2013. гoдини. Преко Управе за аграрна плаћања до сада су пољопривредницима исплаћени подстицаји за биљну производњу, као и део подстицаја у сточарству.

Три недеље након завршеног рока за подношење конкурсних пријава, Управа за аграрна плаћања је убрзаном обрадом приспелих захтева, дала налоге за исплату од 78.785.924 динaрa Управи за Трезор, од чега је пољопривредницима део средстава већ исплаћен.

На адресу Управе за аграрна плаћања пристигло је преко 1700 конкурсних пријава које ће у најкраћем могућем року бити обрађене, а  реализација одобрених захтева очекује се до краја године.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content