EN
[wpml_language_selector_widget]

Документација

Нема докумената

Исправка конкурса за коришћење подстицаја за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу у 2013. години

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА, извршили су исправку Конкурса за коришћење подстицаја за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу у 2013. години, објављеног у „Службеном гласнику„ бр. 93 од 25.10.2013. године  и бр. 97 од 06.11.2013. године (испр.), тако што се у члану 19. став 1. тачка 1 ) Конкурса брише подтачка (1), а у члану 24. Конкурса тако што се додаје став 2. који гласи: „ Изузетно од става 1. овог члана, пријаве за подстицаје из  члана 3. став 4. овог  Конкурса подносе се до 01.12.2013. године.“

У осталом делу текст Конкурса остаје непромењен.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content