Документација

Нема докумената

Исплаћено 1.143.419.359,37 динара субвенција које се највећим делом односе на подстицаје за сточарство

Након дужег застоја у исплатама, бржим и ефикаснијим пословањем Управе за аграрна плаћања, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде исплатило је укупно 1.143.419.359.37 динара регистрованим пољопривредним произвођачима на име субвенција које се највећим делом односе на подстицаје у сточарству а по основу правилника из 2012/2013 године.

Од поменутог износа пољопривредницима је исплаћено укупно 1.050.637.786,50 динара на основу мера за сточарство из 2013. године и то:

– премија за млеко у износу од 824.270.786,50 динара,

– за приплодне млечне краве у износу од 215.580.000 динара и

– за тов свиња у износу од 10.787.000 динара.

На основу Правилника из 2012. године пољопривредницима који се баве сточарством исплаћено је укупно 32.799.145 динара и то:

– за генетско унапређење сточартсва 4.770.000 динара,

– за тов јунади 22.450.000 динара,

– за тов свиња 5.553.000 динара и

– премије за млеко 26.145 динара.

Министраство пољопривреде, шумарства и водопривреде исплатило је по основу Правилника из 2012. године и субвенција које се односе на регресирање инпута у пољопривредну производњу у износу од 225.500 динара, производњу и пласман воћа, грожђа, печурака и цвећа у износу од 95.217 динара и подстицаје за подизање производних засада воћа и винове лозе у износу од 1.438.470 динара.

По правилницима из 2013. године, поред подстицаја за сточарство исплаћени су и подстицаји за мере руралног развоја у износу од 26,206.35 динара а односе се на органску производњу и додавање вредности пољопривредним производима. Укупно 31.609.193,23 динара исплаћено је на име регреса за гориво док је 26.587.841,29 исплаћено за унапређење стручног знања на основу посебних подстицаја.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content