УАП расписала конкурс за програме сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља за 2013. годину

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписује Конкурс за програме сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља за 2013. годину.

Расписаним Конкурсом расподељују се подстицаји за сертификацију и клонску селекцију кроз подршку програмима који се односе на набавку опреме, техничких средстава, биљног материјала, одржавање колекција и друго у циљу сертификације садног материјала и клонске селекције сорти воћака, винове лозе и хмеља, утврђених Правилником о коришћењу подстицаја за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију, и то:

изградњу и монтажу мрежаника за чување и умножавање садног материјала воћака, винове лозе и хмеља, предосновне и основне категорије, набавку односно увоз биљака предосновне категорије, као и куповину опреме, реагенаса и индикатор биљака за њихово тестирање и ретестирање према Списку опреме и других неопходности који се финансирају програмом сертификације, (који је саставни део овог конкурса као Прилог 1, оглашеног на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и на интернет страници Управе за аграрна плаћања) а све у циљу добијања и одржавања садног материјала предосновне категорије воћака, винове лозе и хмеља;
једну или више фаза клонске селекције воћака, винове лозе и хмеља, подразумевајући и анализе на присуство регулисаних штетних организама, односно активности на здравственој (фитосанитарној) селекцији и генетичкој селекцији (масовна позитивна и/или негативна клонска селекција за подлоге и домаће створене сорте, индивидуална клонска селекција: предклонска селекција, селекција кандидат клонова и завршно испитивање клонова) према Списку активности које се финансирају у оквиру програма клонске селекције (који је саставни део овог конкурса као Прилог 2, оглашеног на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и на интернет страници Управе за аграрна плаћања).
Услови за остваривање права на подстицаје, максимални износ подстицаја, као и документација која се подноси уз пријаву на конкурс дефинисани су Конкурсом који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 87/2013.

Рок за подношење пријава на Конкурс је 15.10.2013. године. Пријаве на конкурс, у писаној форми, слати на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Хајдук Вељкова 4-6, 15 000 Шабац, са назнаком: „Конкурс за програме сертификације и клонске селекције – 2013”.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content