Све вести

вестиСве вести

Новим Правилником o условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради прописан нови рок за подношење захтева

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је нови Правилник о условима и начину остваривања права…

Skip to content