Документација

Нема докумената

Расписан Конкурс за подршку младим пољопривредницима и јавни позиви за подршку инвестицијама у примарној биљној и сточарској производњи

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања је 02. јула 2018. године расписисала Конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2018. години.

Конкурс садржи образац пријаве на конкурс, услове за остваривање права на подстицаје, документацију, елементе рангирања, начин утврђивања ранг листе, рок за подношење пријаве на конкурс, као и другу документацију и остале информације.

Пријава на Конкурс подноси се у року од 2. јула до 15. августа 2018. године.

Истог дана – 02. јула 2018. године, расписани су и Јавни позив за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2018. години и Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству  у 2018. години. Јавни позиви садрже податке о: лицима која остварују право на подстицаје, услoвима и нaчину oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, обрасцу захтева кao и мaксимaлним изнoсима пoдстицaja пo кoриснику, роковима за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтев.

Захтев за одобравање права на подстицаје (по основу оба јавна позива) подноси се у року од 2. јула до 17. септембра 2018. године.

Конкурс и јавни позиви су објављени на огласној табли Управе за арарна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, Београд, као и на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs и званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања https://uap.gov.rs.

Информације у вези расписаног Конкурса и јавних позива доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и Контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content