Документација

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената

Измењен ИПАРД Правилник за спровођење Мере 3

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде  објавило је Правилник о изменама и допунама Правилникa о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства, који можете преузети на званичним интернет страницама Министарства – http://www.minpolj.gov.rs/ipard-program-2014-2020/  и Управе за аграрна плаћања – https://uap.gov.rs/mera-3-investicije-u-fizicku-imovinu-u-vezi-sa-preradom-i-marketingom-poljoprivrednih-proizvoda-i-proizvoda-ribarstva/

Измене се пре свега односе на техничка усаглашавања и појашњења која ће олакшати сам процес остваривања права на ИПАРД подстицај у оквиру ове мере.

У прихватљиве трошкове биће укључени и трошкови превоза и монтаже, а уколико је  предмет захтева опрема која се уграђује у објекат, подносилац захтева није у обавези да достави употребну дозволу уз захтев за одобравање пројекта, већ у фази исплате подстицаја.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content