Документација

Нема докумената

Лица која имају право на подстицаје за младе пољопривреднике

У складу са недавно објављеним новим Правилником и Конкурсом о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, право на подстицај остварује пољопривредник – физичко лице –носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, који је пунолетан на дан подношења пријаве на конкурс и у календарској години у којој подноси пријаву има највише 40 година живота.

Новина у односу на прошлогодишњи правилник и конкурс јесте да подстицаје ове године остварују само новооснована газдинства у периоду од 1. јануара 2017. године до дана подношења захтева за подстицаје, односно најкасније до 15. августа 2018. године. То значи да подстицаје не може остварити лице које је пре 1. јануара 2017. године у Регистру пољопривредних газдинстава било уписано као носилац или као члан неког пољопривредног газдинства. Дакле, ове године, захтев за подстицаје подносе само млади пољопривредници који су се први пут уписали у Регистар пољопривредних газдинстава у току 2017. или 2018. године.

Најзад, право на подстицаје за младе пољопривреднике ове године не могу остварити ни они млади пољопривредници који су прошле године по овом основу остварили право на подстицаје за младе пољопривреднике (без обзира да ли су претходне или ове године остварили право на друге врсте подстицаја).

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content