УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко

Објављено: 28. марта 2013. Категорије: Архива 2013

Право на коришћење премије, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди, има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинстава за произведено и испоручено млеко, под условом да је:
1) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује пољопривреда;
2) пријавило врсту и број животиња;
3) извршило обележавање и регистрацију грла у Централној бази података о обележавању животиња, у складу са законом којим се уређује ветеринарство;
4) власник грла које је пријавио у Централној бази или је власник грла члан његовог пољопривредног газдинства.

Право на премију остварује се за произведено и испоручено млеко у одговарајућем периоду у току календарске године, за који је испоручилац млека поднео захтев за премију.

За премију за кравље млеко испоручилац млека мора да преда најмање 3.000 литара крављег млека по кварталу, односно најмање 1.500 литара крављег млека по кварталу произведеног на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, утврђеног у складу са посебним прописом којим се уређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

  • Захтев за премију, за сваку календарску годину, подноси се квартално, и то

  • 1) за први квартал (1. јануар – 31. март календарске године) – од 1. априла до 15. априла текуће календарске године;
  • 2) за други квартал (1. април – 30. јун календарске године) – од 1. јула до 15. јула текуће календарске године;
  • 3) за трећи квартал (1. јул – 30. септембар календарске године) – од 1. октобра до 15. октобра текуће календарске године;
  • 4) за четврти квартал (1. октобар – 31. децембар календарске године) – од 1. јануара до 15. јануара наредне календарске године.

Поделите на:

Правилник није актуелан.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената.