УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела

Објављено: 14. априла 2015. Категорије: Сточарство

Овим правилником ближе се прописује начин остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела, као и образац захтева за остваривање тих подстицаја.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, може да оствари право на подстицаје у сточарству по кошници пчела за најмање 20, а највише 1000 кошница пчела.

Подстицаји се остварују у износу од 800 динара по кошници пчела.

Захтев за остваривање права на подстицаје по кошници пчела подноси се за сваку календарску годину, једанпут годишње, од 15. априла до 31. маја текуће године, на Обрасцу – Захтев за подстицаје по кошници пчела за _____ годину, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања, на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

 

Изузетно у 2020. години, испуњеност прописаних услова за остваривање права на подстицаје по кошници пчела утврђује се на основу пријављених података и стања у Централној бази података о обележавању животиња, без обзира да ли пчелар пријави промену података о пчелињаку и кошницама преко овлашћеног обележивача, односно редовно пријави стање овлашћеном обележивачу, у складу са посебним прописом којим се уређује начин обележавања пчелињих друштава и регистрација пчелињака.

 

Поделите на:

Правилник је актуелан.