УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

ИПАРД II

Мера 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Подршка кроз Меру 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, додељује се како би корисници кроз техничка побољшања и улагања у нове механизације и технологије повећали продуктивност и конкурентност пољопривредне производње. Поред тога, газдинства ће ускладити и са скупом националних услова али и са ЕУ стандардима заштите животне средине и добробити животиња.

Све информације и упутства потражите у пратећим документима.

Желимо Вам успешну пријаву!

Правилник
Формати: PDF DOC
Прилог 1
Формати: PDF DOC
Прилог 2
Формати: PDF DOC
Прилог 3
Формати: PDF DOC
Прилог 4
Формати: PDF DOC
Прилог 5
Формати: PDF DOC
Прилог 6
Формати: PDF DOC
Прилог 7
Формати: PDF DOC