Документација

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената

Студијска посета Словенији поводом контролe условљености

У оквиру имплементације активности предвиђених пројектним задатком ИПА 2015 пројектa ,,Јачање капацитета за усклађивање са правним тековинама ЕУ у области пољопривреде, руралног развоја, безбедности хране, ветеринарске и фитосанитарне контроле“ реализована је обука на радном месту (on the job training) контролe условљености (Conditionality administrative controls), некадашња контрола вишеструке усклађености (Cross compliance controls).

Словеначка агенција за пољопривредна тржишта и рурални развој (Agency for Agricultural Markets and Rural Development – AAMRD) реализовала је тодневну обуку запослених у Министарству пољопривреде, шумарства и водопивреде и запослених у Сектору за контролу на лицу места Одељење за Систем идентификације земљишних парцела Управе за аграрна плаћања.

Кроз рад са колегама из словеначке агенције на конкретним задацима полазници су се упозанли са организационим, процедуралним и правним оквиром спровођења контроле на лицу места, као и специфичностима различитих врста контрола, посебно контроле условљености. Упознали су се и са практичним примерима контрола на лицу места кроз посете корисницима подстицаја и прошли кроз процес спровођења контрола на самом терену.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content