EN
[wpml_language_selector_widget]

Правилник је актуелан

Документација

ПравилнициКредити

Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку

Објављено:

Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита, и то за:

1) развој сточарства који обухвата набавку животиња и премију осигурања животиња прописану овим правилником осим квалитетних приплодних јуница и квалитетних приплодних крава старости до пет година;

2) развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства који обухвата набавку семена, садног материјала и средстава за заштиту биља;

3) инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему;

4) набавку хране за животиње;

5) инвестициона улагања у одређене врсте механнизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи;

6) развој сточарства који обухвата набавку квалитетних приплодних јуница и квалитетних приплодних крава старости до пет година и премију осигурања ових животиња прописану овим правилником;

7) развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства који обухвата набавку ђубрива.

Право на кредитну подршку под условима утврђеним овим правилником остварују:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) правно лице, и то:
(1) земљорадничка задруга са најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих регистрованих пољопривредних газдинстава,
(2) ако је разврстано у микро или мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и предузетник може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 6.000.000 динара.

Правно лице може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 18.000.000 динара.

 

Поступак за остваривање права на на кредитну подршку покреће се подношењем писменог захтева за одобрење кредитне подршке банци која је са Министарством закључила уговор до 15. октобра текуће године.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content