Документација

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената

Објављени правилници за ИПАРД подстицаје

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је правилнике за мере које ће се се прве спроводити у оквиру Инструмента за претприступну помоћ – приоритена област пољопривреда и рурални развој. Правилницима се прописују услови и начини коришћења подстицаја у оквиру ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014–2020. године.

Правилником о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства ближе су одређени потенцијални корисници, услови за добијање средстава, износ ИПАРД подстицаја, као и поступци и потребна документацију за спровођење Мере 3 – Инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа и производа рибарства.

Правилником о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава ближе се прописују лица која остварују право на ове ИПАРД подстицаје, износ ИПАРД подстицаја, као и услови, начин и поступак спровођења Мере 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

Правилници представљају законски оквир за спровођење поменутих мера, а крајем године се очекују и први јавни позиви за подношење захтева за одобравање ИПАРД подстицаја.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content