УАП
ПОЧЕТНА
Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Контакт

Сектор за правне и опште послове

Помоћник директора
Лазар Поповић
руководилац Групе
Весна Тршић Бошковић

Група за правне послове

руководилац Групе
Мирјана Тадић

Група за материјалне ресурсе

начелник Одељења
Стојан Штета

Одељење за опште послове

Шта је за мене?