УАП
ПОЧЕТНА
Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Контакт

Сектор за одобравање пројеката

Помоћник директора
Драгослав Милутиновић

Сектор за одобравање пројеката

Шеф Одсека
Маријана Цвејић

Одсек за посебне подстицаје и мере руралног развоја

Начелник одељења
Наташа Пантић

Одељење за одобравање пројеката из програма међународних подстицаја пољопривредне политике

Шеф Одсека
Зоран Васић

Одсек за референтне цене

Шта је за мене?