UAP
POČETNA
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Kontakt

Sektor za kontrolu na licu mesta

Pomoćnik direktora
Marina Živanović
Načelnik odeljenja
Tatjana Sušić

Odeljenje za kontrolu na licu mesta

Šef Odseka
Miljana Vučićević

Odsek za dokumentaciju i nadzor

Šta je za mene?