УАП
ПОЧЕТНА
Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Контакт

Сектор за контролу на лицу места

Помоћник директора
Мићо Богојевић
Начелник одељења
Татјана Сушић

Одељење за контролу на лицу места

шеф Одсека
Миљана Вучићевић

Одсек за документацију и надзор

Шта је за мене?