УАП
ПОЧЕТНА
Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Контакт

Сектор за комуникацију са Европском комисијом и пројектно планирање

Помоћник директора
Ивана Златановић
Руководилац Групе
Бојана Гладовић

Група за управљање пројектима и документима

Шеф Одсека
Зоран Кнежевић

Одсек за успостављање и управљање Системом интегрисаног управљања и контроле

Шта је за мене?