УАП
ПОЧЕТНА
Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Контакт

Сектор за комуникацију са Европском комисијом и пројектно планирање

Помоћник директора
Ивана Златановић
Руководилац групе
Бојана Гладовић

Група за управљање пројектима и документима

Шта је за мене?