УАП
ПОЧЕТНА
Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Контакт

Сектор за економске-финансијске послове

Помоћник директора
Бојан Живковић
начелник Одељења
Силвана Павловић

Одељење за исплате

руководилац Групе
Љиљана Шобић

Група за рачуноводство аграрних плаћања и текућег финансирања

Шта је за мене?