UAP
POČETNA
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Kontakt

Kabinet

Rukovodilac
Sonja Kostovski Skorupan

Grupa za informisanje i saradnju sa korisnicima agrarnih podsticaja

Rukovodilac
Katarina Budimirović

Grupa za internu reviziju

Šta je za mene?