УАП
ПОЧЕТНА
Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Контакт

Сектор за економске-финансијске послове

Помоћник директора
Бојан Живковић
Начелник Одељења
Силвана Павловић

Одељење за исплате

Руководилац Групе
Љиљана Шобић

Група за рачуноводство аграрних плаћања и текућег финансирања

Руководилац Групе
Снежана Јовановић

Група за управљање дуговима

Руководилац Групе
Јелена Чолић

Група за извештавање