EN
[wpml_language_selector_widget]

Правилник је актуелан

Документација

Правилник о подстицајима за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља. Право на коришћење подстицаја за производњу садног материјала, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју има правно лице и предузетник.

Подстицаји за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља обухватају:

1) подстицаје за подизање матичних засада предосновне и основне категорије воћака, винове лозе и хмеља за купљене саднице, укључујући и плаћања за куповину и постављање мрежаника са елементима на матичним засадима јабучастог и коштичавог воћа и бадема и подлоге предосновне и основне категорије, и то у износу до 3.000.000 динара по кориснику.

Подстицаји за подизање матичних засада, остварују се на основу захтева за остваривање права на подстицаје који се за сваку календарску годину подноси Министарству – Управи за аграрна плаћања од 1. до 15. октобра календарске године.

2) подстицаје за произведене саднице воћака, винове лозе и хмеља и то у износу до 700.000 динара по кориснику.

Право на подстицаје за произведене саднице може се остварити за саднице воћака, винове лозе и хмеља које су произведене у периоду од 1. септембра претходне године до 31. августа текуће године и за које је у том периоду издат сертификат. Подстицаји се остварују на основу захтева за остваривање права на подстицаје који се подноси за сваку календарску годину Управи, у периоду од 1. септембра до 15. октобра календарске године. Захтев се може поднети за саднице различите по категоријама, врстама, сортама или клоновима који су уписани у Регистар сорти пољопривредног биља.

3) подршку програмима који се односе на набавку опреме, техничких средстава, биљног материјала, одржање колекција и обављања активности на пословима спровођења тих програма, као и на пројекте сертификације и клонске селекције, чување, умножавање и тестирање садног материјала и друго у циљу сертификације садног материјала и једне или више фаза фитосанитарне и генетске клонске селекције воћака, винове лозе и хмеља, и то у износу до 10.000.000 динара по кориснику. Подстицаји за сертификацију и клонску селекцију расподељују се Конкурсом који за сваку календарску годину расписује Управа.

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content