Правилник је актуелан

Документација

Правилник о подстицајима за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе, хмеља и ружа

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе, хмеља и ружа. Право на коришћење подстицаја за производњу садног материјала, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју има правно лице и предузетник.

Подстицаји за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе, хмеља и ружа обухватају:

1) подстицаје за подизање матичних засада предосновне и основне категорије воћака, винове лозе и хмеља за купљене саднице, укључујући и плаћања за куповину и постављање мрежаника са елементима на матичним засадима јабучастог и коштичавог воћа и бадема и подлоге предосновне и основне категорије, и то у износу до 3.000.000 динара по кориснику.

2) подстицаје за произведене саднице воћака, винове лозе, хмеља и ружа и то у износу до 700.000 динара по кориснику.

Право на подстицаје за произведене саднице може се остварити за саднице воћака, винове лозе и хмеља које су произведене у периоду од 1. септембра претходне године до 31. августа текуће године и за које је у том периоду издат сертификат. Подстицаји се остварују на основу захтева за остваривање права на подстицаје који се подноси за сваку календарску годину 

3) подршку програмима који се односе на набавку опреме, техничких средстава, биљног материјала, одржање колекција и обављања активности на пословима спровођења тих програма, као и на пројекте сертификације и клонске селекције, чување, умножавање и тестирање садног материјала и друго у циљу сертификације садног материјала и једне или више фаза фитосанитарне и генетске клонске селекције воћака, винове лозе и хмеља, и то у износу до 10.000.000 динара по кориснику. Подстицаји за сертификацију и клонску селекцију расподељују се Конкурсом који за сваку календарску годину расписује Управа.

 

 

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Овај Правилник престаје да важи у делу који се односи на подстицаје за произведене саднице воћака, винове лозе, хмеља и ружа даном ступања на снагу Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје за производњу садног материјала за произведене саднице воћака, винове лозе, хмеља и ружа (Објављено у „Службеном гласнику РС“, број 99/2023 од 10.11.2023. године).

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content