ПочетнаМера 9

Мера 9 ИПАРД III – Техничка пoмоћ

Мера 9 – Техничка помоћ обухвата пружање техничке помоћи и трошкове подршке у вези са спровођењем ИПАРД програма. Активности су усмерене на припрему, управљање, праћење и вредновање, информисање, комуникацију, координацију и активности умрежавања, као и на функције контроле и ревизије ИПАРД програма. Мера 9 такође подржава јачање капацитета државних органа Републике Србије и корисника у циљу ефективног и ефикасног управљања и коришћења средстава ИПАРД програма. Ова мера се користи за отклањање оперативних ограничавајућих фактора, као и за смањење административног оптерећења за кориснике.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content