УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса

Објављено: 27. април 2015. Категорије: Мере руралног развоја

Подстицаји обухватају подршку програму који се односи на одрживи рурални развој у циљу унапређења заштите животне средине и очувања аутохтоних раса домаћих животиња и то, програму мера за очување животињских генетичких ресурса.

Животињски генетички ресурси, у смислу овог правилника, су врсте и расе, односно сојеви: подолско говече, буша, домаћи биво, домаћи – брдски коњ, нониус, балкански магарац, мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка, ресавка, праменка (пиротска, кривовирска, бардока, липска, влашко виторога и каракачанска), чоканска цигаја, балканска коза, живина – сомборска капорка, банатски голошијан и сврљишка кокош.

Право на подстицаје остварује се, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником, подношењем захтева на Обрасцу – Захтев за подстицајна средства за очување животињских генетичких ресурса за ______ годину, који се налази у саставу правилника.

Захтев се подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања  до 15. маја текуће године на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

Поделите на: