UAP
POČETNA
Uprava za agrarna plaćanja

Pravilnici

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje

Objavljeno: 25. jun 2018. Kategorije: Mere ruralnog razvoja

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku programu koji se odnosi na unapređenje konkurentnosti kroz investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku i vrsti podsticaja.

Podsticaji se odnose na podršku programu za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih:

1. grla goveda, i to:

– junica tovnih rasa starosti od deset do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci,

– junica mlečnih i kombinovanih rasa starosti od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci,

– bikova tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci;

2. grla ovaca i koza, i to:

–  ovaca – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci

–  koza- dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,

– dvisci starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;

3. grla svinja, i to:

– nazimica starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,

– suprasnih nazimica od devet do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,

– nerastova starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci

4. pčelinjih matica.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;

5) srednja škola;

6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede

7) manastir.

Pravo na podsticaj se ostvaruje ukoliko je je investiciju u nabavku kvalitetnog priplodnog grla, odnosno kvalitetne priplodne pčelinje matice koja je predmet zahteva realizovana u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 1. jula do 15. oktobra tekuće godine. Podnosilac podnosi samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u kalendarskoj godini, za jednu ili više investicija

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

U skladu sa uredbom kojom se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini, podsticaji se utvrđuju u u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 3.000.000 dinara. Pravilnikom su propisani i maksimalni iznosi podsticaja po kvalitetnom priplodnom grlu.

 

Podelite na: