EN
[wpml_language_selector_widget]

Правилник је актуелан

Документација

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње, услови и начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику.

Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме: млекомат и робот за мужу који се први пут стављају у употребу и чији су сви саставни делови нови.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, при чему на газдинству имају од 20 до 200 млечних крава и то: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник, привредно друштво.

Право на подстицај се остварује уколико је подносилац захтева у потпуности реализовало инвестицију за коју подноси захтев у периоду од 15. октобра претходне календарске године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања за сваку календарску годину. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Подносилац подноси само један захтев за остваривање права на подстицаје у календарској години, за једну или више инвестиција. Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 15.000.000 динара.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content